top of page

Delovanje Združenja ILOS

Vodstveni organi društva ledvičnih bolnikov Nefron si prizadevajo za uspešno delovanje in zagotavljanje podpore ledvičnim bolnikom. Člani upravnega odbora so odgovorni za upravljanje in vodenje društva ter izvajanje dogovorjenih aktivnosti. Člani nadzornega odbora zagotavljajo transparentnost in pravilno izvajanje nalog društva. Disciplinska komisija pa se ukvarja z vprašanji disciplinskega postopka in zagotavlja spoštovanje pravil društva.

 

Skupaj organiziramo dogodke, izobraževanja, počitniško dializo in nudimo informacijsko ter psihološko podporo. 

Matjaž.jpg

Predsednik društva

Barbara.jpg

Sekretarka društva

Upravni odbor:

Gal.png

Upravni odbor

Mirjana.jpg

Upravni odbor

zlatka.jpg

Upravni odbor

Majda.jpg

Upravni odbor

Nadzorni odbor:

Manuela.jpg

Nadzorni odbor

Lidija.jpg

Nadzorni odbor

png-clipart-silhouette-female-portrait-silhouette-animals-photography.png

Petra Vrbovšek

Nadzorni odbor

Častno razsodišče:

Untitled-1.jpg

Elica Lampreht

Častno razsodišče

Boris.jpg

Boris Arčnik

Častno razsodišče

istockphoto-1372177773-612x612.jpg

Miloš Dobrikovič

Častno razsodišče

Zgodovina društva

Društvo ledvičnih bolnikov Nefron je bilo ustanovljeno leta 2006 s ciljem zagotoviti skupno druženje in varnost za ledvične bolnike. Društvo je nastalo iz potrebe po podpori in izmenjavi izkušenj med bolniki ter za izboljšanje njihove kakovosti življenja.

Nastalo je kot skupina posameznikov, ki so sami prestali izkušnje s ledvično boleznijo, v društvu pa so lahko med seboj delili znanje, podporo in se družili.

Lidija Bukovec je bila prva predsednica Društva ledvičnih bolnikov Nefron . S svojim vodenjem je postavila temelje društva ter uspešno vzpostavila prostor, kjer so se lahko bolniki povezali in našli podporo. Njeno predanost in prizadevanje za izboljšanje položaja ledvičnih bolnikov so bili ključni za uspešno delovanje društva v njegovih začetkih.

Po prvotnem predsednici Lidiji Bukovec je vodenje Društva ledvičnih bolnikov Nefron prevzel Matjaž Pinter. Zavzel se je za nadaljnji razvoj društva ter še dodatno okrepil njegovo vlogo pri zagotavljanju podpore, informacij in druženja za ledvične bolnike. S svojim delom in predanostjo je prispeval k rasti in uspehu društva.

Danes Društvo ledvičnih bolnikov Nefron vodi predsednica Barbara Padušek. Njena predanost in vizija za napredek društva sta ključna za zagotavljanje celostne podpore in skrbi za ledvične bolnike ter njihove svojce. Barbara in njen vodstveni tim si prizadevajo nadaljevati z dosedanjimi uspehi društva ter razvijati nove iniciative za izboljšanje kakovosti življenja ledvičnih bolnikov.

Jožica Pikl, podpredsednica društva, je odgovorna za organizacijo in izvajanje programov ter skrbi za posebne potrebe starejših dializnih bolnikov. Njena vloga je ključna pri zagotavljanju ustreznih storitev in podpore za to skupino bolnikov. Jožica Pikl se posveča izmenjavi izkušenj in informacij med starejšimi dializnimi bolniki ter si prizadeva ustvariti varno in prijetno okolje za njihovo socialno vključenost.

Zahvaljujoč prizadevanjem celotne vodstvene ekipe Društva ledvičnih bolnikov Nefron, uspešno izvajamo različne dejavnosti, ki pomagajo izboljšati življenje ledvičnih bolnikov. S svojo predanostjo in strokovnostjo si prizadevamo zagotoviti, da se naši člani počutijo podprti, informirani in vključeni v družabno skupnost.

bottom of page